Är du en BRF i Jönköpingsområdet?

Vi är en lokal byrå i Jönköping som har specialiserat sig på  Bostadsrätters ekonomi, hantering och skötsel

Hej styrelsemedlem

Vi vet att många idag känner att styrelsearbetet i en bostadsrättsförening blir mer och mer komplext. Mer information efterfrågas för ökad transparens. Fler uppgifter ska lämnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse f.o.m. räkenskapsåret 2023, kompletterande nyckeltal och beskrivning av åtgärder för att vända ev förlustresultat. Medlemmar, köpare och kreditgivare ska kunna göra en rättvisande bedömning av föreningen och dess ekonomi.


I våra uppdrag med bostadsrättsföreningar ser vi ett ökat behov av kvalité, tillförlitlighet och tillgänglighet. Detta tillsammans med personligt engagemang och rätt prissättning är våra viktiga grundstenar. Vi finns lokalt förankrade och närvarande i Jönköping.
Vi erbjuder kompletta, digitaliserade och kostnadseffektiva redovisningstjänster inriktade mot Bostadsrättsföreningar."Vi är en liten Brf där styrelsen tillsammans med föreningens medlemmar har valt att sköta allt som rör föreningens inre arbete och yttre skötsel tillsammans. Föreningen fick via rekommendationer från vår bank kontakt med E A Redovisning AB för handhavande av vår ekonomiska förvaltning.

Brf är mycket nöjd med vårt samarbete med E A Redovisning. Vårt arbete tillsammans började med att Eva hjälpte styrelsen få en tydlig struktur på hur vi kan tänka och arbeta för att utveckla vår förening samt i rent praktiska frågor gällande vår ekonomi. Hon är oss behjälplig i små som stora frågor både kring ekonomi men också i det praktiska arbetet hur en förening kan drivas. Då vi önskar kontakt är hon snabb på att återkoppla samt erbjuder sig att ta reda på saker åt oss, liksom hon även meddelar oss om hon ser eller hör talas om något som kan vara oss i styrelsen till gagn eller vår förening.

Madeleine Mathisen-Naeset, Ordförande Brf Trasten"


” Det är en enkel och tydlig kommunikation mellan oss och EA Redovisning. Jag upplever stor ordning och reda. Alla uppgifter sköts på ett professionellt och bra sätt. Enkelt attestsystem via Fortnox. Digitalt arkiv till handlingar. Lagstadgade handlingar till myndigheter görs i tid. Hjälp med många frågor i vår förvaltning.

Brf. Ungkarlen 11 Jönköping, Ordförande Jan Högberg

Tjänster

 • Löpande redovisning

 • Hantering av leverantörsfakturor

 • Avisering och utskick av månadsavgifter

 • Övrig fakturering, till exempel överlåtelse- och pantsättningsavgift

 • Bokslut och årshandlingar inklusive deklarationer, K2- och K3 regelverket

 • Budgetar

 • Medlemsförteckning

 • Lägenhetsförteckning/mäklarbilder

 • Registrering av kapitaltillskott

 • Kontrolluppgifter

Förenings- och styrelsefrågor

Vid behov stötta styrelsen i olika frågor. Närvara vid styrelse- och eller årsstämma.

Tips & råd vid

 • Upprättande av underhållsplaner

 • Externa samarbeten med tex ingenjörer, byggnadsfirmor, banker, försäkringsbolag