Hej!

Mitt namn är Eva Abrahamsson - grundare och ägare av Earedovisning.sE.
Jag har en mångårig, bred ekonomisk erfarenhet från både företagssidans 
ekonomifunktion och revisionsbyråns uppdragssida. Med en civilekonomexamen i botten.
 

Min vision är att vara den lilla personliga men ändå breda och kunniga ekonomibyrån. 
En samarbetspartner som kan erbjuda tjänster alltifrån de dagliga löpande arbetsuppgifterna inom ekonomiområdet till årsbokslut samt andra mer eller mindre vanligt förekommande uppgifter och frågor. Som känns som en på firman, som kan ge goda råd, förbättra rutiner och stötta i ekonomifunktionen.

Om mig kan nämnas att jag har god erfarenhet av arbete som ekonomiansvarig vid mindre och medelstora företag. Där har jag arbetat med och varit ansvarig för löpande redovisning, rapportering, moms- och skattefrågor, projektredovisning, budgetering, period- och årsbokslut, löner och övrig personaladministration samt kontakter med tex bank, försäkringsbolag, myndigheter. Från tiden på revisionsbyrå har jag med mig kunskap och erfarenhet inom redovisningsfrågor, bokslut, skatter, inkomstdeklaration samt revision.
Mitt specialområde är fastighetsbolag. Löpande ekonomi, bokslut, förvaltning samt försäljning.  Det sistnämnda genom försäljningen av Ekblads Cityfastigheter, där jag hade en central roll.


Eva Abrahamsson är auktoriserad rådgivningskonsult

Omdöme

"Vi skulle därför vilja ta tillfället i akt och tacka dig för en mycket väl genomförd process. Du ha varit ovärderlig för transaktionens genomförande. Din arbetsinsats och kunskap om bolaget har varit en förutsättning för att affären kunnat genomföras på ett så smidigt och bra sätt som vi nu lyckats göra. Dessutom har vi uppskattat ditt positiva bemötande, trots tidspress och hög arbetsbelastning. Det har varit roligt och smidigt att samarbeta ihop med dig - ett stort tack för detta! 
//Jesper Prytz Partner, Advokat
MANNHEIMER SWARTLING"