Bostadsrättsföreningar - Förvaltning och rådgivning 

Genom flerårig erfarenhet inom fastighetsområdet avseende både löpande redovisning, momshantering, bokslut, försäljning och förvaltning kan tjänster inom detta område erbjudas. 
 • Avisering och betalningsbevakning
 • Kontrakt
 • Besiktning
 • Felanmälan
 • Löpande redovisning
 • Momshantering
 • Komponentredovisning
Läs mer...

Redovisning

Uppdraget kan omfatta en eller flera delar avseende den löpande redovisningen.
 • Löpande bokföring
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Moms och övrig skatteredovisning 
 • Kontoavstämningar 
 • Återkoppling och rapportering                                                                              

Årsbokslut

Att upprätta årsbokslut med tillhörande handlingar är ett större och mer tidskrävande arbete. Behöver ditt företag hjälp med detta kan uppdraget omfatta biträde med att upprätta bokslutet, årsredovisningen samt övriga handlingar och inkomstdeklaration.
 • Bokslut för bolagets räkenskapsår
 • Årsredovisning
 • Övriga handlingar
 • Rapporter
 • Inkomstdeklaration

Rådgivning & Konsultation


 • Löpande under uppdraget
 • Separat för enskilda frågorPeriodbokslut

Ditt företaget har en fungerande lösning för den löpande redovisningen men behöver hjälp med bokslut och rapporter för en viss period. Uppdraget kan då vara att biträda vid upprättande av bokslut och rapporter för den önskade perioden.
 • Månad, kvartal, tertial, halvår
 • Avstämning, periodisering, värdering
 • Återkoppling och Rapportering

Personal och löner

Personal- och löneadministration är en viktig del i företagets verksamhet. Vi kan erbjuda tjänster inom personaladministration samt löneservice.
 • Tidrapporter, reseräkningar, kvittoredovisning
 • Beräkning och utbetalning av löner
 • Skattedeklaration
 • Semesterberäkning
 • Bilförmån
 • Friskvårdsbidrag
 • Personalhandbok
 • Övrig administration

Övriga tjänster

Övriga tjänster inom ekonomi- och administration kan vara framtagande av budgets, prognoser, uppföljning och analyser, att vara behjälplig vid kontakter med bank, försäkringsbolag, mfl, samt diverse redovisnings- och skattefrågor. 
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Uppföljning och analyser
 • Redovisnings- och skattefrågor